Winbergsrivare

A grater sanye take da kwance a abinci.

Nishiryawa sau 100 cm.

Ana iya haɗa shi da sieve mai kyawawa.