Winberg ya turret ba da talla ba

Nishiryawa sau 100 cm

 

Mai talla a kwance don Winbergrivare