Bakin Rakumi

Akwai shi a cikin girma dabam dabam uku.